Yhteiskehittäminen

Orchidea avulla on helppo osallistaa henkilöstöä, kumppanit ja asiakkaat mukaan kehitystoimintaan. Koska oman organisaation ulkupuolisia tahoja on helppo kutsua mukaan hankkeisiin, yhteiskehittämisestä tulee osa organisaation toimintatapaa. Orchidea tehostaa ideoiden tuottamista ja jalostamista, jolloin uusiin kehityshankkeisiin saadaan enemmän ja parempia lähtökohtia kuin perinteisillä malleilla.

Innovaatiokilpailut

Innovaatiokilpailu on erinomainen tapa kohdistaa joukkojen innovaatiovoima jonkin organisaatiolle tärkeän teeman pariin. Toteutustapa voi vaihdella tilanteesta riippuen pienen ryhmän ideahaasteesta koko organisaation kattavaan näkyvään kilpailuun.

Aloitejarjestelmä

Moderni aloitetoiminta on henkilöstöä osallistavaa jatkuvaa parantamista, jossa perinteistä aloitetoimintaa on maustettu innovaatiotoiminnan parhailla käytännöillä. Toimintaan tehdyt investoinnin saadaan moninkertaisesti takaisin syntyvien säästöjen avulla.

Joukkoistaminen

Avoin innovaatio on asiakkaiden, partnereiden ja organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistamista innovointiin. Sen hyötyjä ovat osallistujien sitoutumisen kasvaminen, matalammat kehityskustannukset sekä moderoinnin kautta syntyvä parempi ymmärrys asiakkaan tarpeesta.

Etäpalaverit

Spontaani ideointi etakokouksessa on haastavaa, koska jotkut osallistujat eivät koe puhumista itselleen sopivana tapana osallistua. Osallistujien sitoutumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että kaikkien osallistujien ääni saadaan kuulumaan. Orchidea Workshop on nykyaikainen tapa osallistaa ja sitouttaa kaikki mukaan kehittämiseen.

Brainstorming

Orchidean virtuaalinen brainstorming on aivoriihityyppinen digitaalinen innovaatiomenetelmänä, joka auttaa keksimään valittuun teemaan syvällisiä ratkaisuehdotuksia ja on paljon perinteisiä ideointimenetelmiä tehokkaampia. Digitaalisen menetelmänä sitä voidaan toteuttaa myös täysin virtuaalisesti.