Aloitejarjestelmä

Moderni aloitetoiminta on henkilöstöä osallistavaa jatkuvaa parantamista, jossa perinteistä aloitetoimintaa on maustettu innovaatiotoiminnan parhailla käytännöillä. Toimintaan tehdyt investoinnin saadaan moninkertaisesti takaisin syntyvien säästöjen avulla.

Tuotekehitys

Systemaattinen tuotekehitysprosessi varmistaa, että parhaat ideat saadaan talteen ja jatkokehitettyä tuottoisiksi innovaatioiksi. Johdon on helppo nähdä tuotekehitysprojektien tilanne ja varmistaa, että resurssit on allokoitu oikeisiin projekteihin tavoitteiden ja myyntiennusteiden pohjalta.

Innovaatiokilpailut

Innovaatiokilpailu on erinomainen tapa kohdistaa joukkojen innovaatiovoima jonkin organisaatiolle tärkeän teeman pariin. Toteutustapa voi vaihdella tilanteesta riippuen pienen ryhmän ideahaasteesta koko organisaation kattavaan näkyvään kilpailuun.

Koko organisaation innovaatio

Orchidea systematisoi innovaatioprosessin kattaen ideoinnin, ideoiden käsittelyn ja jatkokehittämisen sekä ideoista syntyvien projektien hallinnan. Systemaattisuus tehostaa ideoiden tuottamista ja jalostamista, jolloin uusiin kehityshankkeisiin saadaan enemmän ja parempia lähtökohtia kuin sattumanvaraisessa toiminnassa

Joukkoistaminen

Avoin innovaatio on asiakkaiden, partnereiden ja organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistamista innovointiin. Sen hyötyjä ovat osallistujien sitoutumisen kasvaminen, matalammat kehityskustannukset sekä moderoinnin kautta syntyvä parempi ymmärrys asiakkaan tarpeesta.

Brainstorming

Orchidean virtuaalinen brainstorming on aivoriihityyppinen digitaalinen innovaatiomenetelmänä, joka auttaa keksimään valittuun teemaan syvällisiä ratkaisuehdotuksia ja on paljon perinteisiä ideointimenetelmiä tehokkaampia. Digitaalisen menetelmänä sitä voidaan toteuttaa myös täysin virtuaalisesti.